Çocuk Ve Ergen Danışmanlığı 

Çocuklarda ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve çözülebilmesi için psikolojik destek almak çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önem taşır. Danışmanlık ve terapi süreci çocukların duygularını ve düşüncelerini fark etmesi ve ifade etmesi, yaşadıkları sorunları tetikleyen faktörlerin belirlenmesi ve çocuklara yaşadıkları sıkıntılarla başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçlar.

Ergenlik fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişim alanlarında yaşanan hızlı değişime uyum sağlamayı gerektiren bir dönemdir. Ergenlik dönemindeki birey, tüm bu değişimleri başta ebeveynleri ve diğer aile üyeleri olmak üzere sosyal çevreye de entegre etmekte güçlük yaşayabilir. Bu nedenle ergen danışmanlığında bireye sağlanan desteğin yanı sıra ebeveynlere sunulan danışmanlığın sürece katkısı önemlidir.

Çocuk ve ergen danışmanlığında 'aile' sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak ele alınır ve ilk seans başta olmak üzere bazı seanslar ailelerin de katılımını içerecek şekilde düzenlenir. Terapi ile birlikte ailenin ve ev ortamının yeniden yapılandırılması çocuğun ve ergenin terapi sürecinin olumlu yönde ilerlemesine katkıda bulunur.

HANGİ KONULARDA YARDIM ALABİLİRSİNİZ?

Çocuklara yönelik hizmetlerimiz şu başlıklarda toplanmaktadır:

Öğrenme Güçlüğü

Disleksi

Okul-Öğrenme Sorunları

Korkular

Kaygı Bozuklukları

Takıntılar

Alkol ve Madde Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Problemler

Boşanma Sürecindeki Çocuk

Gelişimsel Bozukluklar

Gelişim Değerlendirme

Ergenlik Süreci

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite


Çocuklarda ve ergenlerde görülen sorunların çözümünde aile sisteminin etkisi çok büyüktür. Bu nedenler çocuğa psikolojik yardım hizmetinde, çocuğun yaşı küçüldükçe ailenin rolü artmaktadır.Çocuk ve Ergen Danışmanlığı hizmetinin aşamaları şunlardır:

Aile görüşmesi (Çocuk hakkında detaylı bilgi alabilmek için ilk seans sadece aile ile gerçekleştirilir.)

Çocuğun yaşadığı sorunun ya da güçlüğün nedeninin araştırılması

Yaşına uygun gerekli test ve tekniklerin uygulanması

Oyun içinde aile çocuk ilişkilerini tanıma ve anlama

Oyun ortamında çocuğu tanıma

Oyun terapisi/Bireysel çocuk-ergen terapisi

Çocuğun okul ve öğretmenleriyle koordinasyon ve işbirliği

Aile rehberliği 

Create your website for free!