UA-119895080-1

Eğitim Danışmanlığı Ve Öğrenci Koçluğu

09/04/2018

Her seviyedeki öğrencinin kendisini tanıması, bireysel stratejisini doğru belirlemesi ve bireysel stratejilerini etkili bir şekilde uygulayabilmesi için PROFESYONEL DESTEK sağlayan koçluk hizmetidir.

Eğitim koçluğu, öğrencinin potansiyelini ve performansını üst düzeye çıkarmak amacıyla, düşüncelere meydan okuyan ve farklı perspektiflerin ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcı bir ortaklık sürecidir. Diğer bir ifade ile öğrencinin başarma becerilerini arttırmak ve gerçekleştirmek amacıyla öğrenci, aile ve koç arasında kurulan güçlü bir işbirliğidir.

Eğitim koçluğu, öğrenci ile birlikte belirledikleri öğrencinin bireysel stratejisi çerçevesinde yapılması gerekenlere odaklanan ve bu odaklanma sürecinde elde edeceği sıra dışı farkındalıklarını hayata geçireceği interaktif bir süreçtir. Bu süreçte koç ve öğrenci, zaman zaman ailenin de katıldığı özel işbirliği içinde birlikte yol alırlar.

Eğitim koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süre içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

Create your website for free!