UA-119895080-1

Evlilik Ve Aile Kurmak

02/04/2018

Nişanlılık döneminde, çiftlerin birbirlerini tanıması dönemidir. Arkadaşlık ilişkisi ciddiyetle sürdürülürse yeni kararlar alınabilir. Arkadaşlık dönemi sonrası genellikle erkek bir karar vermiştir. Bu bir evlilik teklifi yapma kararıdır. Karşısındakine evlenme niyetini açıklar. Karşı cinsin bu teklife olumlu cevap vermesi halinde sözlenme ve veya nişanlılık dönemi hazırlığı başlamış olur. Nişanlılık kendi içinde farklı dönemeçlerden geçer. Bu dönemeçler kendi içinde önemlidir. Bir bütün olarak baktığımızda ise evlilik yıllarını da olumlu ya da olumsuz etkiler. Nişanlılığın Duyurulması: Bu dönem çiftin yakınlarının ve diğer kişilerin duruma ciddiyetle eğilmelerini sağlar. Uygunluğun Sınanması: Çiftler uzun süre birbirini tanımakta olsalar bile, geleceğin evli çiftleri için yepyeni ve sorumluluk yüklü bir dönem halini almaktadır. Nişanlılık kişileri yakınlaştırır, soruna daha gerçekçi açıdan bakmayı sağlar. Evlilik İçin Planlama: Düğün için kız ve erkeğin en uygun zamanı, akrabaların katılmasını sağlayıcı olanakların araştırılması, nikahın yeri, kimlerin ve ne zaman davet edileceği gibi sorunlar önceden planlanırsa gerilim ve karışıklar kontrol altına alınmış olur.

Nişanlılıkta Kuşkular: Kuşku; insan hayatında kaçınılması söz konusu olmayan normal, bazen de yararlı bir duygudur. Bu normaldir. Ancak kuşkunun tanımlanması ve sınırlarının iyi çizilmesi gerekir. Kuşkular artar ve ilişkiyi etkileyecek sona kadar giderse, tehlikeli bir boyut alır. Nişanlılık süreci böyle bir süreci kapsamış olsa da gerçekte böyle yaşanmadığı olabilmektedir. Bu süreç duyguların yoğun olarak yaşandığı bir hal alabilmekte ve akılcı bir biçimde evlilik ve koşulları hakkında fazla değerlendirmenin yapılmadığı gözlenir. Bu süreç aslına uygun değerlendirilmediğini söyleyebiliriz. Nişanlılık ve Evlilik Süreci Evlilik ve aile Terapisi İlgili Nişanlılık ve Evlilik Süreci Nişanlanma süreci çiftler için bir nevi evlilik öncesi hazırlık olarak değerlendirilir. Ancak günümüzde nişanlılık daha çok resmiyette evlilik öncesi adetlerin yerini bulması gibi değerlendirilir. Artık birçok evlilik nişanlı olunan dönem olmadan yaşanmaktadır. Çünkü toplumsal yapı içindeki hızlı değişim çiftlerin evlenmeden önce birbirlerini tanımasına izin vermektedir. Evlilik süreci ile nişanlılık süreci arasında doğrudan ilişki bulabiliriz. Birçok evli çiftin nişanlı olduğu dönemine vurgu yaparak "daha nişanlılık sürecinde sorunlar yaşamaya başladık" şeklinde dile getirirler. Evlilik ve aile Terapisi Bu süreç evlilikte oluşan sorunları çiftin isteğiyle başlanır. Evli çiftin aile içinde yaşadığı sorunları evlilik terapisi ya da aile terapisi süreciyle çözmek için psikolojik danışmanlık hizmeti alırlar. Evlilik danışmanlığı eşlerin kendi sorunlarını psikoterapist eşliğinde kendi kendilerine çözüm bulma sürecidir. Nişanlanma dönemi ile evlilik dönemi birbiriyle çok ilgilidir. Bu dönemde aile terapisi görmek çiftler için yararlı ve koruyucu olabilir. 

Create your website for free!