UA-119895080-1

Sınavlardan korkan öğrenciler

05/04/2018

Gelecekte hangi mesleğin ve hangi okulların kendilerine uygun olduğunu tespit edememiş öğrenciler.

Eğitim (Öğrenci) Koçluğu Neler Kazandırır?

Öğrencinin disiplin ve motivasyonunu arttırır,

Öğrenciye çalışma isteği, hırs ve kararlılık kazandırır,

Öğrencinin başarıya ve hedefe odaklamasını sağlar,

Daha etkin düzeyde ders çalışma teknikleri kazandırır,

Öğrencinin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlar,

Öğrenciye doğru, hızlı ve güvenli kararlar aldırır,

Öğrenciye alternatif düşünme yöntemleri geliştirme konusunda destek sunar,

Öğrenciye sihirli iletişim kurma yöntemlerini öğretir,

Hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak gerekli değişimleri öğrencinin gerçekleştirebilmesi için gerekli yönlendirmelerde bulunur,

Öğrencinin öğrenme stratejilerini ortaya çıkarır ve bu stratejileri tüm eğitim süreçlerine uyarlar,

Öğrencinin geçmişten süre gelmiş istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olur,

Öğrencinin dikkat ve konsantrasyonunu üst düzeye taşır,

Öğrencinin zamanı etkin kullanmasını sağlar,

Öğrenciye öğrenmeyi öğretir,

Öğrenciye gelişimini aileye ve okula raporlama becerileri kazandırır.

Öğrencinin her türlü davranışını takip eder ve değerlendirir,

Duygusal alt yapının nelerden kaynaklandığını ortaya çıkarır,

Öğrenciye ve aileye ihtiyaç analizi yapabilir,

Öğrenciyle birlikte öğrencide istenilen sonuçların alınabilmesi adına ebeveynlere de koçluk ve danışmanlık yapabilir,

Ebeveynleri uygun zaman doğru yöntem ve stratejiyle yönlendirir

Eğitim koçluğu sürecinde öğrenciler, kendine güvenen, kendisine inanan ve kendisi için gelecek hedefleri belirleyebilen, kendi kaynaklarını fark edip kullanabilen, kendini istediği gibi ifade edebilen, özgüveni olan bir genç ve yetişkin olma yolunda emin adımlarla ilerler.

Eğitim koçu, tüm bu hizmetlerinin yanında aile danışmanlığı sayesinde öğrenci ile ailesi arasında iletişimi ve barışı sağlayarak kuvvetlendirir. Öğrenci, Eğitim koçluğu sayesinde elde ettiği bilgilerle bütün yaşantısı boyunca kullanabileceği etkin bilgiler elde edecek, bunları kullanarak maksimum performansa ulaşacak ve başarılı olacaktır.

Create your website for free!