UA-119895080-1

Eğitim (Öğrenci) Koçu Ne Yapar?

09/04/2018

Eğitim koçu, öğrenciye neyi nasıl yapacağından önce mevcut başarma koşullarına göre öğrencinin durumunu da dikkate alarak öğrencinin "bireysel başarma stratejisini" belirlemesine eşlik eder. Öğrencinin belirlenen bireysel stratejisini hayata geçirmek için;

Gerçekçi, basit, öğrenciye özgü, istikrarlı ve birbirini destekleyen amaçlar belirler.

Kapasite ve performansını amaç odaklı değerlendirir.

Doğru bir uygulama metodu ve programı ile etkili uygulamaya geçer.

Nihai hedef, devam eden öğrencilik hayatı ve öğrencilik hayatının sonunda başarı notları ve sistemdeki sınavlarda başarılı olmaktır.

Ancak eğitim koçu, öğrenciyi bir bütün olarak alır. Öğrencinin okul hayatı, sosyal yaşamı ve aile ilişkilerinin birbirini etkilediği şüphesizdir. Sosyal yaşam ve Aile ilişkilerinden soyutlanarak sadece okul hayatına odaklanmak, öğrencinin başarısını okuldaki notları ve sadece sınavlardaki başarısıyla değerlendirmek oldukça yanlıştır.

Dinlenen, kabul gören, önemsendiğini hisseden, bulunduğu durumun ve nereye ulaşmak istediğinin farkında olan bir öğrenci, başarılı ve mutlu olacaktır. Eğitim koçu, öğrencinin kabul görme, okul ve sınav başarısını gerçekleştirme mücadelesinde yol arkadaşıdır. Eğitim koçu, bu yolculukta öğrenciye yol gösterir ve koçluk eder.

Eğitim koçu olarak, öncelikle öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alıyoruz. Bize göre; başarısız öğrenci yoktur; her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve gelişmiş zeka tipi vardır.

Bireysel stratejisini belirleyememiştir ve / veya çalışması ve başarması için kendince geçerli bir sebebi yoktur. Çok ders çalıştığını sanıyordur fakat metodu doğru olmayabilir. Ders notları düşük olduğu içinde çevresindekiler onu başarısız görüyor, bu da öğrencinin kendini başarısız hissetmesine, özgüvenini kaybetmesine sebep oluyordur.

Ders notlarının düşük olması, öğrencinin başarısız olduğu anlamına gelmez. Ders notlarının düşük olmasına sebep olan derse çalışmamasının veya derse doğru metotla çalışmamasının altında yatan sebepler vardır. Eğitim koçu, bu sebepleri tespit eder. Bu sebepler tespit edilmezse "çocuğum hem ders çalışıyor hem dershaneye gidiyor hem de özel ders alıyor ama ilerleme olmuyor ya da istenen başarılı sonuçlar gelmiyor." cümlesi sıkça duyulur.

Eğitim koçu olarak bizler; öğrencinin okul ve sosyal hayatını bir bütün olarak alıyor, öğrencinin öğrenme stillerini, kariyer eğilimini, güçlü yanlarını tespit ederek potansiyelini ortaya çıkarmasına ve kullanmasına destek oluyor, başarıyı birlikte gerçekleştiriyoruz...

Eğitim (Öğrenci) Koçluğu çalışma konuları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

Öğrencinin bireysel stratejisini belirlemek,

Zihin yapısını ve olumlu düşünce anlayışını geliştirmek,

Çalışması ve başarması için geçerli sebebini bulmasını sağlamak,

Hedef belirleme ve planlama yapmak,

Öz disiplinini sağlamak

Ders çalışma alışkanlığını kazanmak ve öğrenmeyi öğrenmek,

Sınav kaygısını anlamak ve yenmek,

Zaman yönetimini öğrenmek ve uygulamak,

Aile ve öğrenci barışı iletişimini gerçekleştirmek.

Eğitim (Öğrenci) Koçluğu Nasıl Yapılır? (Uygulama)

Öncelikle öğrenciyle karşılıklı mülakat yapılır. Sonra öğrenciyi tanımak için bazı bilimsel test ve envanterler uygulanır. Öğrencinin ilgi ve yetenekleri belirlenir. Algılama tipi, mesleki eğilimleri gibi konular açıklık kazanır.

Öğrenci ile yapılan görüşmelerde onun geliştirilmesi gereken yanlarının birlikte farkına varılır. Görüşmeler mutlaka raporlanır, değerlendirme formları ile desteklenir. Sürekli geri bildirimlerle süreç canlı tutulur.

Gelişmesi gereken yönlerin tamamlanması ve başarı grafiğinin artması için çalışmalar başlatılır, bir takip sistemi oluşturularak görüşme günleri ve saatleri belirlenir. Tamamlanması gerekenlere ve yapılacaklara öğrenci ile birlikte karar verilir. Öğrenciye özel çalışma programı oluşturularak öz disiplin sağlamasına yardımcı olunur.

Kısa süreli ve uzun süreli hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalar yapılır. Öğrencinin günümüzde sıklıkla karşılaştığımız depresyon, panik atak, DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu),öğrenme güçlüğü vb. durumları da varsa uzman psikolog ve psikiyatristi ile senkronize çalışmak ciddi fayda sağlamaktadır.

Aynı zamanda farklı derslere farklı çalışma teknikleri, öğrenme ve algı tipine göre çalışma, soru çözüm, test tekniği, okuduğunu anlama, bellekte tutma, sınav heyecanını orta seviyede tutma... gibi eğitsel içerik taşıyan pek çok konuda çalışmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmalar içinde geliştirilmesi gereken noktaları belirlemek için yüz yüze görüşmelerin dışında okul, varsa dershane ziyaretleri ve ev çalışmaları da yapılmaktadır.. 

Create your website for free!